•   Tivoliweg 49 A 4561 HK Hulst
  •   Maandag - Vrijdag: 08.00 - 17.00u
  •   0114 - 314075 (tot 16:45u)

Klachten

Uw mening telt

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze tandartsenpraktijk ervaren heeft. Uw reactie is van grote waarde. Hiermee kunnen we onze zorg en service verbeteren.  Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten. Alvast bedankt!

Klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u ontevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan schriftelijk een klacht indienen bij uw tandarts. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts voldoende zijn. Indien u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u de klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan zonder kosten bemiddelen tussen u en de tandarts om een oplossing te vinden.

Geschil?

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen tot maximaal vijfentwintigduizend euro.

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen.