•   Tivoliweg 49 A 4561 HK Hulst
  •   Maandag - Vrijdag: 08.00 - 17.00u
  •   0114 - 314075 (tot 16:45u)

Privacyregeling en geheimhouding

Privacy in de mondzorgpraktijk

Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk dat wij van iedere patiënt(e) een tandheelkundig dossier samen stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens overgenomen zoals van uw huisarts, met uw toestemming zijn deze opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt. 

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier verstrekt aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

Beveiliging van de gegevens

Onze praktijk draagt er zorg voor dat al uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiëniste, de assistent of de tandarts. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraad verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn

De algemene bewaartermijn van de patiëntgegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uitgaan.

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming

U als patiënt heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto) kopie van de gegevens verzoeken. Wanneer u van mening bent dat uw gegevens in het dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kunt u vragen deze te corrigeren. U kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. U als patiënt kan ook, indien het op prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. U als patiënt behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen. 

Recht op verwijdering en vernietiging

De patiënt(e) kan aangegeven ( een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Klachten

Elke patiënt(e) heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegeven. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Patiëntendossier opvragen

Wanneer u uw patiëntendossier opvraagt voor bijvoorbeeld overstap naar een andere tandartspraktijk/ verhuizing, is het van belang dat u een machtigingsformulier voor het overdragen van een patiëntendossier invult en ondertekend in verband met de AVG wetgeving. U kunt dit formulier aanvragen via info@tctivoli.nl of telefonisch met het verzoek uw patiëntendossier te verzenden. Als wij dit toestemmingsformulier ingevuld en ondertekend retour hebben ontvangen, sturen wij uw gegevens rechtstreeks en beveiligd naar uzelf of naar de nieuwe tandartspraktijk.